eGraph
FTS
Регистрация

Анкета


Използвате ли ERP във Вашата печаница/ компания?
Да
Не
Не, но планираме да внедрим ERP
Подробна информация за ФТС
и пълната гама предлагани ERP решения:
www.fts-eu.com
Бизнес Център Белисимо, блок C, ет.5, бул.“България” 102
тел.: + 359 2 818 36 63; факс: + 359 2 818 36 64;
e-mail: info.bg@fts-eu.com