eGraph
FTS

5 блиц въпроса с Алекс Нилсен за DynamicsPrint


 
Алекс Нилсен отговаря за връзките с клиенти и партньори в MPS Graphics – компанията-разработчик на вертикалното решение DynamicsPrint.

Той притежава над 35 години опит със софтуер за печатарската индустрия, като последните  15 години са в компанията MPS Graphics с решението DynamicsPrint (eGraph), което е базирано на Microsoft Dynamics AX.

 

 

Защо eGraph вече е DynamicsPrint?
От началото на 2015г. вертикалното решение за печатарската индустрия eGraph вече е с ново име и лого – Dynamics Print. Промяната засяга само името, но не и функционалността.

Кога бизнесът на една печатница е готов за внедряване на ERP?
Основно предимство на ERP системите е лесния и бърз достъп до актуална информация във всички нива на компанията. Печатарската индустрия, за съжаление, е бизнес, който не може да разчита на прекалено големи печалби,  от друга страна продажбите се извършват почти на себестойност. При подобни условия е изключително важно да познаваш добре и да следиш разходите, за да се избегнат проекти на загуба, както и да се упражнява стриктен контрол върху всички процеси от изготвянето на оферта до издаването на фактура.  Това може да се постигне само, ако всички в компанията разполагат с актуална информация за данните по даден проект, независимо дали става дума за време, използвани материали или др, за да се вземат най-правилните решения в точния момент.  Точно тук е и ролята на вертикалното решение DynamicsPrint, което осигурява необходимите инструменти за всяка печатарса компания, която цели да бъде максимално успешна.

Какво е основното предимство на Dynamics Print пред решенията, които предлагат други доставчици?
Решението  DynamicsPrint e вградено в ERP системата от висок клас Microsoft Dynamics AX, което осигурява много възможности и допълнителни ползи за крайния потребител. Повечето системи са предвидени за управление на определен, специфичен вид печат, докато DynamicsPrint  позволява управление на процесите и при офсет печат, дигитален печат и флексопечат, както и печат на опаковки и етикети, както и комбинация от изброените видове печат. Освен това решението разполага с доказана  JDF функционалност, както и възможност за интеграция с други системи.  

 

 


Вие работите с много държави в Европа. Какви са според вашите наблюдения приликите и разликите с българския пазар?
От гледна точка на машини и технологии, бих казал, че нивото на компаниите е подобно, разликата е в мащаба на компаниите, която от една страна е поради различната големина на другите пазари в Европа, а от друга поради процеса на окрупняване. Наблюдава се сливане на компании и концентрация, която е отговор на глобалните икономически процеси, но също и на намаляване на обемите в индустрията. Последното почти не е валидно за България и за Източна Европа, поради все още по-ниските нива на потребление на продуктите на индустрията като обем на жител на съответната държава.

В последните години много фирми от полиграфията разчитат основно на финансиране от ЕС, за да инвестират в ново оборудване. Имате ли успешни проекти в България, които са закупили софтуер по този начин и как можете да можете да помогнете на други компании?
Да, имаме успешни проекти и това е един от първите ни клиенти в България - Фреш Ап Лейбъл ООД. Фирмата е специализирана в производството на висококачествени самозалепващи етикети (pressure sensitive label) на ролка за машинно и ръчно лепене, както и в печата на многослойни фолиа. Еврофондовете са добър инструмент подпомагащ инвестициите в технологии, с който имаме опит не само в България, но и в другите страни в региона.

 

- See more at: http://printguide.info/news/,4046.html#sthash.czKCUqtu.dpuf
Алекс Нилсен отговаря за връзките с клиенти и партньори в MPS Graphics – компанията-разработчик на вертикалното решение DynamicsPrint.

Той притежава над 35 години опит със софтуер за печатарската индустрия, като последните  15 години са в компанията MPS Graphics с решението DynamicsPrint (eGraph), което е базирано на Microsoft Dynamics AX.

 

 

Защо eGraph вече е DynamicsPrint?
От началото на 2015г. вертикалното решение за печатарската индустрия eGraph вече е с ново име и лого – Dynamics Print. Промяната засяга само името, но не и функционалността.

Кога бизнесът на една печатница е готов за внедряване на ERP?
Основно предимство на ERP системите е лесния и бърз достъп до актуална информация във всички нива на компанията. Печатарската индустрия, за съжаление, е бизнес, който не може да разчита на прекалено големи печалби,  от друга страна продажбите се извършват почти на себестойност. При подобни условия е изключително важно да познаваш добре и да следиш разходите, за да се избегнат проекти на загуба, както и да се упражнява стриктен контрол върху всички процеси от изготвянето на оферта до издаването на фактура.  Това може да се постигне само, ако всички в компанията разполагат с актуална информация за данните по даден проект, независимо дали става дума за време, използвани материали или др, за да се вземат най-правилните решения в точния момент.  Точно тук е и ролята на вертикалното решение DynamicsPrint, което осигурява необходимите инструменти за всяка печатарса компания, която цели да бъде максимално успешна.

Какво е основното предимство на Dynamics Print пред решенията, които предлагат други доставчици?
Решението  DynamicsPrint e вградено в ERP системата от висок клас Microsoft Dynamics AX, което осигурява много възможности и допълнителни ползи за крайния потребител. Повечето системи са предвидени за управление на определен, специфичен вид печат, докато DynamicsPrint  позволява управление на процесите и при офсет печат, дигитален печат и флексопечат, както и печат на опаковки и етикети, както и комбинация от изброените видове печат. Освен това решението разполага с доказана  JDF функционалност, както и възможност за интеграция с други системи.  

 

 


Вие работите с много държави в Европа. Какви са според вашите наблюдения приликите и разликите с българския пазар?
От гледна точка на машини и технологии, бих казал, че нивото на компаниите е подобно, разликата е в мащаба на компаниите, която от една страна е поради различната големина на другите пазари в Европа, а от друга поради процеса на окрупняване. Наблюдава се сливане на компании и концентрация, която е отговор на глобалните икономически процеси, но също и на намаляване на обемите в индустрията. Последното почти не е валидно за България и за Източна Европа, поради все още по-ниските нива на потребление на продуктите на индустрията като обем на жител на съответната държава.

В последните години много фирми от полиграфията разчитат основно на финансиране от ЕС, за да инвестират в ново оборудване. Имате ли успешни проекти в България, които са закупили софтуер по този начин и как можете да можете да помогнете на други компании?
Да, имаме успешни проекти и това е един от първите ни клиенти в България - Фреш Ап Лейбъл ООД. Фирмата е специализирана в производството на висококачествени самозалепващи етикети (pressure sensitive label) на ролка за машинно и ръчно лепене, както и в печата на многослойни фолиа. Еврофондовете са добър инструмент подпомагащ инвестициите в технологии, с който имаме опит не само в България, но и в другите страни в региона.

 

- See more at: http://printguide.info/news/,4046.html#sthash.czKCUqtu.dpuf
лекс Нилсен отговаря за връзките с клиенти и партньори в MPS Graphics – компанията-разработчик на вертикалното решение DynamicsPrint.

Той притежава над 35 години опит със софтуер за печатарската индустрия, като последните  15 години са в компанията MPS Graphics с решението DynamicsPrint (eGraph), което е базирано на Microsoft Dynamics AX.

- See more at: http://printguide.info/news/,4046.html#sthash.czKCUqtu.dpuf

 

Алекс Нилсен отговаря за връзките с клиенти и партньори в MPS Graphics – компанията-разработчик на вертикалното решение DynamicsPrint. Той притежава над 35 години опит със софтуер за печатарската индустрия, като последните  15 години са в компанията MPS Graphics с решението DynamicsPrint (eGraph), което е базирано на Microsoft Dynamics AX.

 
1.       Защо eGraph вече е DynamicsPrint? - От началото на 2015г. вертикалното решение за печатарската индустрия eGraph вече е с ново име и лого – Dynamics Print. Промяната засяга само името, но не и функционалността.

2.       Кога бизнесът на една печатница е готов за внедряване на ERP? - Основно предимство на ERP системите е лесния и бърз достъп до актуална информация във всички нива на компанията. Печатарската индустрия, за съжаление, е бизнес, който не може да разчита на прекалено големи печалби,  от друга страна продажбите се извършват почти на себестойност. При подобни условия е изключително важно да познаваш добре и да следиш разходите, за да се избегнат проекти на загуба, както и да се упражнява стриктен контрол върху всички процеси от изготвянето на оферта до издаването на фактура.  Това може да се постигне само, ако всички в компанията разполагат с актуална информация за данните по даден проект, независимо дали става дума за време, използвани материали или др, за да се вземат най-правилните решения в точния момент.  
Точно тук е и ролята на вертикалното решение DynamicsPrint, което осигурява необходимите инструменти за всяка печатарса компания, която цели да бъде максимално успешна.

 3.       Какво е основното предимство на Dynamics Print пред решенията, които предлагат други доставчици? - Решението  DynamicsPrint e вградено в ERP системата от висок клас Microsoft Dynamics AX, което осигурява много възможности и допълнителни ползи за крайния потребител. Повечето системи са предвидени за управление на определен, специфичен вид печат, докато DynamicsPrint  позволява управление на процесите и при офсет печат, дигитален печат и флексопечат, както и печат на опаковки и етикети, както и комбинация от изброените видове печат.  Освен това решението разполага с доказана  JDF функционалност, както и възможност за интеграция с други системи.  

 
4.                  Какво е основното предимство на Dynamics Print пред решенията, които предлагат други доставчици? - От гледна точка на машини и технологии, бих казал, че нивото на компаниите е подобно, разликата е в мащаба на компаниите, която от една страна е поради различната големина на другите пазари в Европа, а от друга поради процеса на окрупняване. Наблюдава се сливане на компании и концентрация, която е отговор на глобалните икономически процеси, но също и на намаляване на обемите в индустрията. Последното почти не е валидно за България и за Източна Европа, поради все още по-ниските нива на потребление на продуктите на индустрията като обем на жител на съответната държава.

 5.       В последните години много фирми от полиграфията разчитат основно на финансиране от ЕС, за да инвестират в ново оборудване. Имате ли успешни проекти в България, които са закупили софтуер по този начин и как можете да можете да помогнете на други компании?-
Да, имаме успешни проекти и това е един от първите ни клиенти в България - Фреш Ап Лейбъл ООД. Фирмата е специализирана в производството на висококачествени самозалепващи етикети (pressure sensitive label) на ролка за машинно и ръчно лепене, както и в печата на многослойни фолиа. Еврофондовете са добър инструмент подпомагащ инвестициите в технологии, с който имаме опит не само в България, но и в другите страни в региона.

 

eGraph – специализирано решение за полиграфически предприятия eGraph – специализирано решение за
полиграфически предприятия
Регистрация
Подробна информация за ФТС
и пълната гама предлагани ERP решения:
www.fts-eu.com
Бизнес Център Белисимо, блок C, ет.5, бул.“България” 102
тел.: + 359 2 818 36 63; факс: + 359 2 818 36 64;
e-mail: info.bg@fts-eu.com


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ftseucom/egraph/source/smarty/libs/Smarty.class.php:1297) in /home/ftseucom/egraph/source/files/site/news_view.php on line 11