eGraph
FTS

Еврофинасиране


 

През 2009г. Фреш Ап Лейбъл ООД (компания,  специализирана в производството на висококачествени етикети и опаковки) спечели проект за  еврофинансиране за внедряване на ERP система от висок клас и вертикалното решение DynamicsPrint (eGraph).

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в големи / малки и средни предприятия" представлява механизъм за интегрирана подкрепа, който включва два основни елемента:

  • Елемент "Инвестиции" - модернизиране и обновление на производственото оборудване като фактор за оптимизиране на тяхната производителност и конкурентоспособност
  • Елемент "Услуги" - достъп на компаниите до професионални съвети и консултации, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти, услуги и изпълнението на стратегии за бизнес и пазарно развитие.

Свържете се с нас на тел: 02 /818 36 63 или info.bg@fts-eu.com   за повече информация за успешни проекти на наши клиенти, спечелили еврофинансиране  за внедряване на ERP система или ако искате да научите кога най-скоро и как можете да кандидатствате за еврофинансиране за ERP система!

eGraph – специализирано решение за полиграфически предприятия eGraph – специализирано решение за
полиграфически предприятия
Регистрация
Подробна информация за ФТС
и пълната гама предлагани ERP решения:
www.fts-eu.com
Бизнес Център Белисимо, блок C, ет.5, бул.“България” 102
тел.: + 359 2 818 36 63; факс: + 359 2 818 36 64;
e-mail: info.bg@fts-eu.com