eGraph
FTS

Контакти


 

ФТС България ООД
Бул. „България 102”, БЦ Белисимо
Сграда С, офис 58
Тел. 02/ 818 36 63
Факс: 02/ 818 36 64

info.bg@fts-eu.com
eGraph – специализирано решение за полиграфически предприятия eGraph – специализирано решение за
полиграфически предприятия
Регистрация
Подробна информация за ФТС
и пълната гама предлагани ERP решения:
www.fts-eu.com
Бизнес Център Белисимо, блок C, ет.5, бул.“България” 102
тел.: + 359 2 818 36 63; факс: + 359 2 818 36 64;
e-mail: info.bg@fts-eu.com